top of page

ספרים_בבידוד #

הספרייה הלאומית של ישראל

סדרת פוסטים שיצאה בשיא עונת הבידודים עקב מגיפת הקורונה. הסדרה מספקת המלצה סאטירית לספרים שאפשר לקרוא בזמן ששוהים בבידוד בבית וצריך להעביר את הזמן. לצורך הפרוייקט התאמנו גרפית כריכות של ספרי ילדים

.מפורסמים בישראל, לצד טקסט אלטרנטיבי ברוח המילים שהפכו לאופייניות לתקופה

קריאטיב וקופי: אודי אדרי

עיצוב גרפי: אירה רפפורט 

bottom of page