top of page

מי יהיה פרויקטור הקורונה של ישראל
הספרייה הלאומית של ישראל

פוסט שיווק בזמן אמת. תוך כדי הדיונים על המועמדים לתפקיד פרוייקטור הקורונה החלטנו  להעלות כמה מועמדים ישראליים וישראליות לתפקיד, ושלדעתנו היו יכולים לבצע אותו בצורה לא רעה בכלל, וכמובן שכתבנו נימוקים לכל מועמד.ת

קריאטיב: אודי אדרי

עיצוב: אירה רפפורט

bottom of page