top of page

שבוע ׳דופלגנגר׳
הספרייה הלאומית של ישראל

דרך יצירתית לקחת חלק בשבוע הדופלגנגר עברה דרך התכנים של הספרייה, ולא הספרייה בעצמה. לא רצינו לגעת או לשחק בלוגו אז מצאנו דרך יצירתית: כפילי ׳דופלגנגר׳ של דמויות מספרי ילדים מפורסמים אותם מיקמנו בפוסט קרוסלה 

קריאטיב: אודי אדרי

עיצוב: אירה רפפורט

bottom of page