top of page

כניסה לגל השני
הספרייה הלאומית של ישראל

פוסט בפתח כינסתה של מדינת ישראל לגל השני ולתקופה נוספת של בידודים. הפוסט תוכנן לשדר את תחושת החופש הישראלי ולהחזיר קצת צבע לחיים למרות תקופה לא קלה. לפוסט הוספנו את השיר ׳רק אני והגלשן שלי׳ ואת התמונה שמצאתי בארכיוני התמונות של הספרייה. 

קריאטיב: אודי אדרי

עיצוב: אירה רפפורט

bottom of page