top of page

שבוע_על_לאה#

הספרייה הלאומית של ישראל

פרוייקט מיוחד בדף הפייסבוק של הספרייה הלאומית, לציון יובל לפטירתה של המשוררת לאה גולדברג. הפרוייקט ארך שבוע והורכב ממאמרים קיימים ומעבודות גרפיות ששילבו אלמנט קל של צבע וטיפול בתמונה הישנה. את התמונות שהתעוררו לחיים לווה שיר, או הסבר על המוצג — בין אם תמונה או פריט. בנוסף עלו במהלך שבוע  הפרוייקט, מאמרים קיימים, והוצמדה לו התגית׳שבוע על לאה׳. הפרוייקט הביא לנתונים גבוהים והפך לאחת הפעילויות המצליחות בדף הפייסבוק של הספרייה הלאומית.

קריאטיב וקופי: אודי אדרי

עיצוב גרפי: אירה רפפורט 

bottom of page