top of page

​תומר ותמר בארץ החוגים
פאר לוין תקשורת

פרוייקט שנועד ליצור ״באזזז״ סביב פרסום חוברת החוגים של המועצה האזורית תמר, לטובת הקריאטיב הצעתי לכתוב ספר ילדים, שיקדם בתורו התרגשות לקראת הגעת החוברת גם  מצד הילדים שיצפו לה לאחר קריאת הסיפור

קריאטיב וכתיבה: אודי אדרי

איור: יונתן פיש

bottom of page